Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 291 dni temu

Instrukcje dla systemu rejestracji żetonowych UL

Dla studentów:

Często zadawane pytania:

1) Co to jest przedmiot swobodnego wyboru?

Przedmiot swobodnego wyboru (PSW) jest to przedmiot, który student zobowiązany jest wybrać spośród PSW oferowanych przez wszystkie Wydziały UJD w danym semestrze, na który uczęszcza (zimowym/letnim) zgodnie z tokiem studiów. Informacje, w jakim semestrze należy wybrać przedmiot swobodnego wyboru, w jakiej liczbie godzin i punków ECTS, można uzyskać w macierzystym dziekanacie, instytucie kierunku lub sprawdzić w planach studiów publikowanych na stronach Wydziału.

2) Jak zidentyfikować przedmiot swobodnego wyboru?

Kod przedmiotu swobodnego wyboru (PSW) np. PSW-WFH-ADM-HA zawiera następujące informację:

PSW - informacja, że jest to przedmiot swobodnego wyboru
WFH - skrócony identyfikator wydziału oferującego PSW np. Wydział Filologiczno-Historyczny
ADM- skrócony identyfikator kierunku, który prowadzi dany przedmiot np. Administracja
HA - skrócony kod przedmiotu np. Historia administracji

Ważna informacja !!!
Studenci wybierający przedmioty swobodnego wyboru (PSW) nie mogą zapisywać się na przedmioty należące do kierunku, na którym studiują i które są ujęte w toku studiów.

W ofercie przedmiotów PSW znajdują się dodatkowo przedmioty ogólnouczelniane PSW-O, na które można zapisywać się niezależnie od przedmiotów ujętych w planach studiów. Warunkiem uruchomienia grupy jest odpowiednia liczba zapisanych osób.

PSW-OP - przedmiot PSW prowadzony w języku polskim
PSW-OA - przedmiot PSW prowadzony w języku angielskim
PSW-OS - przedmiot PSW z zakresu kultury fizycznej i sportu oferowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
PSW-OJ - przedmiot PSW z zakresu języków obcych w formie konwersacji językowych oferowany przez Studium Nauki Języków Obcych oraz Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
PSW-OT - przedmiot PSW z zakresu tutoringu akademickiego oferowany przez Wydziały w wymiarze 15 godzin

Ponadto możliwe jest samodzielne wskazanie przez studenta jako przedmiotu swobodnego wyboru zajęć na innym kierunku studiów prowadzonych przez inną uczelnię, po złożeniu przez studenta podania do dziekana Wydziału z:
  • prośbą o zgodę na uczęszczanie na zajęcia poza Akademią im. Jana Długosza w ramach przedmiotu swobodnego wyboru;
  • nazwą przedmiotu;
  • miejscem jego realizacji (nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów);
  • wymienionymi efektami kształcenia osiąganymi na tym przedmiocie;
  • liczbą punktów ECTS w liczbie równej lub wyższej od określonej dla przedmiotów swobodnego wyboru w programie studiów w wybranym semestrze;
  • pisemnym potwierdzeniem zgody innej uczelni na udział w zajęciach (wraz z podpisem i pieczęcią dziekana wydziału innej uczelni, na której zajęcia są prowadzone).

Logowanie do systemu

Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez podanie Identyfikatora, którym jest e-mail lub numer indeksu oraz hasła.
Studenci, którzy rejestrowali sie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w UL oraz USOSweb.
Pozostałe osoby otrzymują hasło w dziekanacie.

Studenci którzy założyli konto w dziekancie będą mogli zalogować się do systemu dopiero po migracji danych.

Migracja danych

Migracja danych pomiędzy systemem USOS, a UL odbywa się cztery raz na dobę o godzinie: 2.00, 11.00, 14.00 i 16.00